3 juni | leestijd: 4 minuten

Bootstrapping: Zelf jouw onderneming financieren

het enige lidmaatschap dat je nodig hebt om jouw vastgoed business te laten groeien

We kunnen best beginnen met een woordje uitleg over wat bootstrapping (ook wel equity funding genoemd) juist is. Volgens de definitie van Foundr:

“Bootstrapping is de praktijk van het zelf financieren van een bedrijf met eigen kapitaal. Bootstrapping kan verwijzen naar een ondernemer die zijn eigen fondsen investeert om een startup te financieren, of het kan verwijzen naar een meer gevestigd bedrijf dat zijn eigen kapitaal gebruikt om groei te financieren (zoals het openen van een nieuwe winkel, het aannemen van nieuwe werknemers, het uitbreiden van het productaanbod, enz).

Een bedrijf dat bootstrapping toepast, wordt gekenmerkt door een grote afhankelijkheid van interne financieringsbronnen, creditcards, hypotheken en leningen. Met andere woorden, bootstrapping wordt gekenmerkt door beperkte financieringsbronnen.

Voor een succesvolle groei van een onderneming is een bekwame ontwikkelingsstrategie nodig, waarin alle mogelijke risico's worden meegerekend. Bovendien moeten de beschikbare middelen worden toegewezen aan de meest vitale segmenten van het bedrijfsmodel.

Laten we erin duiken!

Fases van Bootstrapping

Er zijn een paar stadia die een bedrijf die aan bootstrapping doet doorloopt. 

De eerste fase is de beginnersfase. Deze fase begint met wat gespaard geld of geleend/geïnvesteerd geld van vrienden of kennissen. Wat er ook veel gezien wordt tijdens deze stage is dat de oprichter blijft werken aan zijn hoofdberoep, en in bijberoep werkt aan zijn bedrijf. 

De tweede fase is de door klanten gefinancierde fase. Eens er leven in je onderneming komt, begint het geld binnen te komen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de omzet om het bedrijf draaiende te houden en de groei te financieren. 

De derde fase, is de krediet fase. In deze fase richt de ondernemer zich op de financiering van specifieke activiteiten, zoals het inhuren van personeel, het verbeteren van apparatuur, … In deze fase gaat de ondernemingen leningen aan of probeert het toch risicokapitaal te vinden voor de verdere uitbreiding.

Waarom kiezen voor Bootstrapping?

Bootstrapping is vaak de go-to keuze van beginnende ondernemers. Het stelt hen in staat om (zonder ervaring) een bedrijf op te starten en investeerders aan te trekken. 

Er zijn verschillende motieven waarom ondernemers voor dit bedrijfsmodel kiezen, namelijk:

  • Als ze ervaring missen in het opstellen en formuleren van een businessplan en ondernemerschap
  • Als ze ervaring missen bij het promoten van producten/diensten
  • Als ze nog geen contacten met leveranciers hebben
  • Als ze niet weten hoe ze aan financiering moeten geraken
  • Als ze hun inkomsten niet willen delen met investeerders (of geen tijd willen verliezen met het zoektocht van investeerders)

De keuzemotieven verschillen dus bij elke ondernemer, maar toch zijn dit vaak de meest voorkomende redenen. 

Voordelen van Bootstrapping

Bij bootstrapping zijn er lage instapkosten. Bootstrapping is goedkoop-werken met je eigen middelen, dat betekent dat super efficiëntie een noodzaak is. Je leert meer bewust om te gaan met kosten die gepaard gaan met de dagelijkse werking van het bedrijf en je begint je bedrijf te runnen volgens een slank bedrijfsmodel. Dit is altijd een voordeel, zeker als je bedrijf naar het volgend niveau groeit.

Een tweede belangrijke voordeel is dat jij bepaalt wat er gebeurt. Zonder externe investeerders (want alleen de oprichters investeren in het bedrijf) verwateren het eigen vermogen van de oprichters en de controle over het bedrijf niet.

Bovendien zijn de oprichters hun eigen baas en zijn ze verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen in de werking en groei van het bedrijf. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat het bedrijf zich in de gewenste richting beweegt, volgens de visie en culturele waarden van de grondleggers, zonder enige invloed van investeerders, en wanneer het succesvol is, betekent dit uiteindelijk dat zij de winst voor zichzelf houden.

En een derde belangrijke voordeel, is dat je je kan concentreren op het opbouwen van het bedrijf. Het feit dat het aantrekken van externe financiering niet aan de orde is en het mogelijk maakt om zich volledig te concentreren op de kernaspecten van het bedrijf, zoals verkoop en productontwikkeling. 

Als gevolg van de beperkte cashvoorraad worden alternatieve opties (factoring, herfinanciering van activa en handelsfinanciering) deel van de norm bij bootstrapping. Op eigen kracht de financiële basis van een bedrijf opbouwen is een enorme aantrekkingskracht op toekomstige investeerders. Investeerders hebben veel meer vertrouwen in het financieren van bedrijven die al gesteund worden en waarvan de eigenaren blijk geven van belofte en betrokkenheid. Bedrijfsstoringen kunnen met de groei worden verholpen, wat betekent dat perfectie bij de start van het bedrijf geen noodzaak is.

Nadelen van Bootstrapping

Er zijn ook enkele nadelen gebonden aan bootstrapping. We overlopen hier de belangrijkste: 

Problemen met de cashflow

Door het gebrek aan kapitaal en cashflow kunnen er problemen ontstaan als een bedrijf niet het kapitaal genereert dat het nodig heeft om producten te ontwikkelen en te groeien. Als een ondernemer te weinig ervaring en knowhow heeft, met name op het gebied van zakelijk inzicht en leidinggeven, kan dit tot stilstand en zelfs een ramp leiden.

Problemen met aandelenbezit

Een tweede nadeel, is eentje die verschijnt als er meerdere oprichters zijn: Problemen met aandelenbezit. Aandelen kwesties kunnen een probleem worden wanneer er meer dan één oprichter is. Hierdoor kan er onenigheid ontstaan, evenals nadelige belastinggevolgen als er een onevenwicht bestaat tussen de oprichters wat betreft de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal, ervaring of tijd. 

Enkele tips die we alvast kunnen meegeven: je kan een vennootschap oprichten met beperkte aansprakelijkheid. Wat je ook kan doen, is een overzicht opstellen van het kapitaal dat de oprichters in het bedrijf hebben gestoken. En ons laatste tip is het raadplegen van een advocaat (altijd nuttig als je een bedrijf opstart!)

Risico op mislukking kan hoog zijn 

Een van de redenen waarom sommige bootstrapped bedrijven niet succesvol zijn, is het gebrek aan inkomsten. De winst is niet voldoende om alle kosten te dekken. Het starten van een bedrijf vereist vaak zeer lange werkdagen alleen al om jouw bedrijf draaiende te houden, laat staan het feit dat er in veel gevallen geen loonstrookje bij deze inspanning hoort. Alle problemen liggen bij jou, aangezien het inhuren van personeel niet van toepassing kan zijn. Het is dus een risicovol businessmodel.

Persoonlijke stress

Ook de mentale situatie van een ondernemer is belangrijk. Als jij je bedrijf financiert met geld dat je van anderen hebt geleend, zoals familieleden en vrienden, zal je gewend moeten raken aan stressvolle situaties. Begrijpen wat er van je wordt verwacht en dit duidelijk aan anderen communiceren, kan je helpen met de stress van de situatie om te gaan.

Eventjes een korte samenvatting:

  • Bootstrapping is het opbouwen van een bedrijf zonder de hulp van vreemd kapitaal.
  • De belangrijkste redenen om bootstrapping als bedrijfsmodel te nemen zijn een gebrek aan ervaring met het formuleren van bedrijfsplannen, en een gebrek aan vaardigheden voor productpromotie en relaties met leveranciers.
  • Houd de volgende aanbevelingen in gedachten: herinvesteer de nettowinst om het bedrijf op te schalen, een bedrijfsidee (product/dienst) moet iemands probleem oplossen, en trek een mentor aan of een persoon die succesvol is in dat bedrijf en die goed advies zal geven.

Gepubliceerd op 3 juni, 2022 en bewerkt op 3 juni, 2022Categorieën:  Financiën

Vergeet dit artikel niet te delen!


Andere blog artikelen